Графици

График на учебното време за учебната 2020/2010г – на етапи

Дневен режим 2020/2021 на етапи в Средно училище „Гео Милев“ град Трън

График за провеждане на януарска сесия на ученици в СФО за учебната 2019/2020г

График за провеждане на ноемврийска сесия на ученици в СФО за учебната 2019/2020г

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Учебни планове

Учебен план – 1-ви клас

Учебен план – 2-ри клас

 Учебен план – 3-ти клас

Учебен план – 4-ти клас

 Учебен план – 5-ти клас

 Училищен учебен план – 6-ти а клас

Училищен учебен план – 6-ти б клас

Училищен учебен план – 7-ми клас

Училищен учебен план – 8-ми клас Предприемачество

Училищен учебен план – 9-ти клас СХН

Училищен учебен план – 10-ти клас ХП

Училищен учебен план – 11-ти клас ХП

Училищен учебен план – 11-ти клас профилирана

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Преподаватели

Костадинка Крумова директор, преподавател – История и цивилизация k.krumova@sugeomilevtran.com
Милена Владимирова  ЗДУД, преподавател – БЕЛ m.vladimirova@sugeomilevtran.com
Милка Ваклинова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ m.vaklinova@sugeomilevtran.com
Румяна Викторова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ r.viktorova@sugeomilevtran.com
Елена Павлова старши учител прогимназиален етап – Френски език e.pavlova@sugeomilevtran.com
Димитринка Манова старши учител гимназиален етап – Математика d.manova@sugeomilevtran.com
Надя Георгиева старши учител прогимназиален етап – Математика n.georgieva@sugeomilevtran.com
Николай Иванов старши учител прогимназиален и гимназиален етап – История и цивилизация n.ivanov@sugeomilevtran.com
Сашка Иванова старши учител гимназиален етап – География и икономика s.ivanova@sugeomilevtran.com
Ангелина Борисова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – Инф. технологии a.borisova@sugeomilevtran.com
Анелия Боянова старши учител гимназиален етап – Френски език a.boianova@sugeomilevtran.com
Радина Георгиева учител прогимназиален етап – Биология и ЗО r.georgieva@sugeomilevtran.com
Димитър Димитров старши учител прогимназиален етап – ФВС d.dimitrov@sugeomilevtran.com
Алексей Василев Учител – ФВС a.vasilev@sugeomilevtran.com
Павел Ничев старши учител гимназиален етап – ФВС p.nichev@sugeomilevtran.com
Ваня Иванова старши учител начален етап v.ivanova@sugeomilevtran.com
Емилия Йорданова учител начален етап e.jordanova@sugeomilevtran.com
Лидия Петкова старши учител начален етап l.petkova@sugeomilevtran.com
Милена Алексиева старши учител начален етап m.aleksieva@sugeomilevtran.com
Диана Гьорева учител прогимназиален и гимназиален етап – Химия и ООС d.gioreva@sugeomilevtran.com
Публикувано в Екип | Вашият коментар

Възпитатели

Милка Цветанова възпитател – Учител ЦДО m.cvetanova@sugeomilevtran.com
Катерина Старкова възпитател – Учител ЦДО k.starkova@sugeomilevtran.com
Жана Димитрова възпитател – Учител ЦДО j.dimitrova@sugeomilevtran.com
Ани Георгиева възпитател – Учител ЦДО a.georgieva@sugeomilevtran.com
Елка Борисова възпитател – Учител ЦДО e.borisova@sugeomilevtran.com
Елена Христова възпитател – Учител ЦДО e.hristova@sugeomilevtran.com
Публикувано в Екип | Вашият коментар

Майски празници

1 Май – Ден на труда

Презентацията е под наслов „Моята любима професия“. Тази презентация е свързана с 1 май – деня на труда.

6 Май – Ден на храбростта

Презентацията е под наслов „Деня на храбростта и родолюбието“. Свързана е с 6 май.

24 Май – Ден на славянската писменост и култура

Презентацията е на тама 24 Май – Ден на славянската писменост и култура.

Всички презентации са направени от учениците и учителите на СУ „Гео Милев“ по време на  дистанционното обучение.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 • За учебната 2020/2021 година в СУ ,,Гео Милев ‘‘ се осъществява прием на ученици в първи клас в една паралелка от 22 ученици.
  В първи клас се приемат деца, които в годината на записване имат навършени
  7 години;
 •  Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на
  родителя/настойника и при готовност за училище, удостоверена при
  условията и реда , определени от държавния образователен стандарт;
 •  Записването на децата в първи клас става в определен срок с оригинала на
  удостоверението за завършена подготвителна група и копие от акта за
  раждане на детето.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление от родителя/ настойника по образец;
 2. Медицинско свидетелство на детето;
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
 4. Копие от акта за раждане на детето
 5. Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето издаден от общинската администрация

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  

     №              Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления от родителите за класиране на първи етап до 29.05.2020г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране 01.06.2020г. вкл.
3. Подаване на заявления от родителите за класиране на втори етап до 27.06.2020г. вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране 29.06.2020г. вкл.
5. Подаване на заявления от родителите за класиране на трети етап до 14.09.2020г. вкл.

 

Публикувано в Прием | Вашият коментар

Бланки

Заявление за допускане до ДЗИ

Заявление за записване на ученик от родител

Заявление за записване от ученик

Заявление за преместване на ученик в друго училище от родител

Заявление за преместване в друго училище от ученик

 Молба до класен ръководител за отсъствие по уважителни причини до 3 дни в една учебна година 

Молба до директор за отсъствие по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Заповеди

Заповед за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища 2019-2020г.

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Бюджет

Бюджет 2020

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Първоначален план

Бюджет 2019

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет на изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Първоначален план

 

Бюджет 2018

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2018 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

 

Бюджет 2017

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2017 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Публикувано в Училището | Вашият коментар

Писмо на МОН относно събирането на средства от родители на ученици

писмо на МОН

Публикувано в . | Вашият коментар