възможност за полагане на изпит по учебен предмет
От 24.04.2024г до 26.04.2024г. може да се подават заявления за полагане на изпит по учебен предмет ,по който вече е успешно положен държавен зрелостен изпит ,за ученици завършили през учебната 2022/2023 година.

Публикувано в . | Вашият коментар

Педагогически съвет

Костадинка Крумова директор k.krumova@sugeomilevtran.com
Милена Владимирова  ЗДУД m.vladimirova@sugeomilevtran.com
Петър Гълъбов педаг.съветник p.galabov@sugeomilevtran.com
Милка Ваклинова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ m.vaklinova@sugeomilevtran.com
Румяна Викторова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ r.viktorova@sugeomilevtran.com
Елена Павлова старши учител прогимназиален етап – Френски език e.pavlova@sugeomilevtran.com
Николай Иванов старши учител прогимназиален и гимназиален етап – История и цивилизация n.ivanov@sugeomilevtran.com
Сашка Иванова старши учител гимназиален етап – География и икономика s.ivanova@sugeomilevtran.com
Анелия Боянова старши учител гимназиален етап – Френски език a.boianova@sugeomilevtran.com
Валентина Василева учител прогимназиален етап – Биология и ЗО v.vasileva@sugeomilevtran.com
Димитър Димитров старши учител прогимназиален етап – ФВС d.dimitrov@sugeomilevtran.com
Павел Ничев старши учител гимназиален етап – ФВС p.nichev@sugeomilevtran.com
Ваня Иванова старши учител начален етап v.ivanova@sugeomilevtran.com
Лидия Петкова старши учител начален етап l.petkova@sugeomilevtran.com
Жана Димитрова старши учител начален етап j.dimitrova@sugeomilevtran.com
Ани Георгиева старши учител начален етап a.georgieva@sugeomilevtran.com
Анита Гълъбова старши учител начален етап a.galabova@sugeomilevtran.com
Милена Алексиева старши учител начален етап m.aleksieva@sugeomilevtran.com
Диана Гьорева учител прогимназиален и гимназиален етап – Химия и ООС d.gioreva@sugeomilevtran.com
Катерина Старкова възпитател k.starkova@sugeomilevtran.com
Емилия Георгиева възпитател e.georgieva@sugeomilevtran.com
Публикувано в Училището | Вашият коментар

Бюджет

Бюджет 2024

СУ „Гео Милев“ -Отчет изпълнение първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ -Бюджет 2024

Бюджет 2023

СУ „Гео Милев“ -Отчет бюджет 2023

Бюджет 2022

СУ „Гео Милев“ -Отчет за изпълнение на четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ -Отчет за изпълнение на трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ -Отчет изпълнение първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – БЮДЖЕТ 2022 – Първоначален план

Бюджет 2021

СУ“Гео Милев“отчет за изпълнение на четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“Отчет за изпълнение на третото тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на първото тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2021 – Първоначален план

Бюджет 2020

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Първоначален план

Бюджет 2019

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет на изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Първоначален план

 

Бюджет 2018

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2018 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

 

Бюджет 2017

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2017 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Публикувано в Училището | Вашият коментар

Преподаватели

Костадинка Крумова директор, преподавател – История и цивилизация k.krumova@sugeomilevtran.com
Милена Владимирова  ЗДУД, преподавател – БЕЛ m.vladimirova@sugeomilevtran.com
Милка Ваклинова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ m.vaklinova@sugeomilevtran.com
Румяна Викторова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ r.viktorova@sugeomilevtran.com
Елена Павлова старши учител прогимназиален етап – Френски език e.pavlova@sugeomilevtran.com
Николай Иванов старши учител прогимназиален и гимназиален етап – История и цивилизация n.ivanov@sugeomilevtran.com
Сашка Иванова старши учител гимназиален етап – География и икономика s.ivanova@sugeomilevtran.com
Ангелина Борисова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – Инф. технологии a.borisova@sugeomilevtran.com
Анелия Боянова старши учител гимназиален етап – Френски език a.boianova@sugeomilevtran.com
Радина Георгиева учител прогимназиален етап – Биология и ЗО r.georgieva@sugeomilevtran.com
Димитър Димитров старши учител прогимназиален етап – ФВС d.dimitrov@sugeomilevtran.com
Алексей Василев Учител – ФВС a.vasilev@sugeomilevtran.com
Павел Ничев старши учител гимназиален етап – ФВС p.nichev@sugeomilevtran.com
Ваня Иванова старши учител начален етап v.ivanova@sugeomilevtran.com
Емилия Георгиева учител начален етап e.georgieva@sugeomilevtran.com
Лидия Петкова старши учител начален етап l.petkova@sugeomilevtran.com
Милена Алексиева старши учител начален етап m.aleksieva@sugeomilevtran.com
Диана Гьорева учител прогимназиален и гимназиален етап – Химия и ООС d.gioreva@sugeomilevtran.com
Публикувано в Екип | Вашият коментар

график СФО април

Публикувано в . | Вашият коментар

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Правилник за преминаване в ОРЕС

Необходими документи

Декларация-ОРЕС

Заявление за преминаване в ОРЕС над 14 годишна възраст

Заявление за преминамане в ОРЕС до 14 годишна възраст

Публикувано в . | Вашият коментар

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020Г.

Публикувано в . | Вашият коментар

СУ „Гео Милев“ участва в „Образование за утрешния ден“ , „Подкрепа за успех“и „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“

Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Образование за утрешния ден

Проект Подкрепа за успех

Заявление и декларация за информирано съгласие

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занималня по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

Публикувано в Проекти | Вашият коментар

Анкета за мнението на родителите, свързана с организацията на учебния процес в епидемичната обстановка.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Публикувано в . | Вашият коментар

Графици

ГРАФИК СФО- март 2024г

ГРАФИК СФО януари-2024

График СФО ноември-2023

График СФО-януари 2023 година

График СФО март 2022 год.

График СФО ноември 2021 год.

График СФО април 2021 год.

График СФО януари 2021 год.

График СФО ноември 2020 год.

График класни и контролни 12 kл

График класни и контролни 11 кл

График класни и контролни 8- 10 кл

График класни и контролни 5-7 kл

График класни и контролни 1-4 kл

График консултации

Дневен режим 20212022

Дневен режим 2020/2021 на етапи в Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Публикувано в Документи | Вашият коментар