ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020Г.

Публикувано в . | Вашият коментар

СУ „Гео Милев“ участва в „Образование за утрешния ден“ и „Подкрепа за успех“

Образование за утрешния ден

Проект Подкрепа за успех

––––––––––––––––––––––––––

Заявление и декларация за информирано съгласие

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занималня по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

Публикувано в Проекти | Вашият коментар

Анкета за мнението на родителите, свързана с организацията на учебния процес в епидемичната обстановка.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Публикувано в . | Вашият коментар

Графици

График СФО януари 2021 год.

График СФО ноември 2020 год.

График класни и контролни 12 kл

График класни и контролни 11 кл

График класни и контролни 8- 10 кл

График класни и контролни 5-7 kл

График класни и контролни 1-4 kл

График консултации

График на учебното време за учебната 2020/2021г – на етапи

Дневен режим 2020/2021 на етапи в Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Бюджет

Бюджет 2021

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2021 – Първоначален план

Бюджет 2020

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Първоначален план

Бюджет 2019

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет на изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Първоначален план

 

Бюджет 2018

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2018 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

 

Бюджет 2017

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2017 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Публикувано в Училището | Вашият коментар

Учебни планове

План за обучение при COVID-19
–––––––––––––––––––––––––––
Учебен план – 1-ви клас

Учебен план – 2-ри клас

 Учебен план – 3-ти клас

Учебен план – 4-ти клас

 Учебен план – 5-ти клас

 Училищен учебен план – 6-ти а клас

Училищен учебен план – 6-ти б клас

Училищен учебен план – 7-ми клас

Училищен учебен план – 8-ми клас Предприемачество

Училищен учебен план – 9-ти клас СХН

Училищен учебен план – 10-ти клас ХП

Училищен учебен план – 11-ти клас ХП

Училищен учебен план – 11-ти клас профилирана

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Правилници

Правилник за дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън – 2020/2021

Стратегия за развитие 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи 2020/2021

План за работа по БД
––––––––––––––––––––––––––––-
Правилник за пропускателен режим на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Правилник за здравословни условия на труд на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Правилник за вътрешен трудов ред на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Други

Други документи свързани с дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън.

Мерки за повишаване на качеството на обучение

Мерки за работа

Програма за превенция ранното напускане 1-4

Информация за предлаганите административни услуги по електронен път от образователната институция/училището/

Етичен кодекс на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Актуализирана стратегия на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Целодневна организация 1 – 4 клас

Целодневна организация 5 – 8 клас

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Преподаватели

Костадинка Крумова директор, преподавател – История и цивилизация k.krumova@sugeomilevtran.com
Милена Владимирова  ЗДУД, преподавател – БЕЛ m.vladimirova@sugeomilevtran.com
Милка Ваклинова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ m.vaklinova@sugeomilevtran.com
Румяна Викторова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ r.viktorova@sugeomilevtran.com
Елена Павлова старши учител прогимназиален етап – Френски език e.pavlova@sugeomilevtran.com
Димитринка Манова старши учител гимназиален етап – Математика d.manova@sugeomilevtran.com
Надя Георгиева старши учител прогимназиален етап – Математика n.georgieva@sugeomilevtran.com
Николай Иванов старши учител прогимназиален и гимназиален етап – История и цивилизация n.ivanov@sugeomilevtran.com
Сашка Иванова старши учител гимназиален етап – География и икономика s.ivanova@sugeomilevtran.com
Ангелина Борисова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – Инф. технологии a.borisova@sugeomilevtran.com
Анелия Боянова старши учител гимназиален етап – Френски език a.boianova@sugeomilevtran.com
Радина Георгиева учител прогимназиален етап – Биология и ЗО r.georgieva@sugeomilevtran.com
Димитър Димитров старши учител прогимназиален етап – ФВС d.dimitrov@sugeomilevtran.com
Алексей Василев Учител – ФВС a.vasilev@sugeomilevtran.com
Павел Ничев старши учител гимназиален етап – ФВС p.nichev@sugeomilevtran.com
Ваня Иванова старши учител начален етап v.ivanova@sugeomilevtran.com
Емилия Йорданова учител начален етап e.jordanova@sugeomilevtran.com
Лидия Петкова старши учител начален етап l.petkova@sugeomilevtran.com
Милена Алексиева старши учител начален етап m.aleksieva@sugeomilevtran.com
Диана Гьорева учител прогимназиален и гимназиален етап – Химия и ООС d.gioreva@sugeomilevtran.com
Публикувано в Екип | Вашият коментар

Възпитатели

Милка Цветанова възпитател – Учител ЦДО m.cvetanova@sugeomilevtran.com
Катерина Старкова възпитател – Учител ЦДО k.starkova@sugeomilevtran.com
Жана Димитрова възпитател – Учител ЦДО j.dimitrova@sugeomilevtran.com
Ани Георгиева възпитател – Учител ЦДО a.georgieva@sugeomilevtran.com
Елка Борисова възпитател – Учител ЦДО e.borisova@sugeomilevtran.com
Елена Христова възпитател – Учител ЦДО e.hristova@sugeomilevtran.com
Публикувано в Екип | Вашият коментар