Администрация

Костадинка Крумова директор k.krumova@sugeomilevtran.com
Милена Владимирова ЗДУД m.vladimirova@sugeomilevtran.com
Петър Гълъбов педаг. съветник p.galabov@sugeomilevtran.com
Любка Михайлова главен счетоводител l.mihailova@sugeomilevtran.com
Богданка Аризанова касиер – домакин b.arizanova@sugeomilevtran.com
Сузана Айрушева ЗАС s.airusheva@sugeomilevtran.com
Последвайте ни или ни харесайте в социалните мрежи.
Публикувано в Екип. Постоянна връзка.