Бюджет

Бюджет 2024

СУ „Гео Милев“ -Отчет изпълнение първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ -Бюджет 2024

Бюджет 2023

СУ „Гео Милев“ -Отчет бюджет 2023

Бюджет 2022

СУ „Гео Милев“ -Отчет за изпълнение на четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ -Отчет за изпълнение на трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ -Отчет изпълнение първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – БЮДЖЕТ 2022 – Първоначален план

Бюджет 2021

СУ“Гео Милев“отчет за изпълнение на четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“Отчет за изпълнение на третото тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на първото тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2021 – Първоначален план

Бюджет 2020

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Първоначален план

Бюджет 2019

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет на изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Първоначален план

 

Бюджет 2018

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2018 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

 

Бюджет 2017

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2017 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Последвайте ни или ни харесайте в социалните мрежи.
Публикувано в Училището. Постоянна връзка.