Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017-2018г.

Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017-2018г.

Уважаеми седмокласници,
уважаеми родители,
Ръководството на  СУ „Гео Милев “ Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2017/2018 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН) започват.
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:
Приемните изпити по български език и литература и математика са на 19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г.
Те се провеждат в СУ,, Гео Милев ‘‘, където се обучава ученикът в VII клас.
Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба № 10. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.
За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.
И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.
Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в СУ ,, Гео Милев ‘‘.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 12-13.06.2017г.
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности в училището.
Други документи, необходими при подаване на заявленията  за участие в първи етап на класиране:

  • Копие на удостоверението за завършен VII клас и оригинал за сверяване;
  • Копие на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2017 г. до 30.06.2017г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише  от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.
След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 21.07.2017 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

  • заявление до директора;
  • оригинал на удостоверението за завършен VII клас;
  • оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за уч. 2017-2018г.

Последвайте ни или ни харесайте в социалните мрежи.
Публикувано в Прием. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *