Учители и ученици от Трън отнесоха забавни отличия на училищния празник и изпращането на абитуриентите- Публикация в www.zapadno.com

Учители и ученици от Трън отнесоха забавни отличия на училищния празник и изпращането на абитуриентите – СНИМКИ

Публикувано в Новини | Вашият коментар

„Розите на  България“

Галерията съдържа 2 снимки.

Учениците и учителите от СУ „Гео  Милев“ се включиха в инициативата „Розите на  България“, посветена на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий.

Още галерии | Вашият коментар

Други

Други документи свързани с дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън.

Информация за предлаганите административни услуги по електронен път от образователната институция/училището/

Етичен кодекс на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Актуализирана стратегия на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Целодневна организация 1 – 4 клас

Целодневна организация 5 – 8 клас

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Деня на Земята в Средно училище ,,Гео Милев“

Галерията съдържа 6 снимки.

Ученици от Средно училище ,,Гео Милев“ отбелязаха Деня на Земята с участие в кулинарна изложба и постер, посветен на Григор Василев (родом от с. Радово) – българинът, който пръв е предложил да се празнува Денят на българската земя.      

Още галерии | Вашият коментар

Учителите от СУ „Гео Милев“ на екскурзия до Погановския манастир и Пирот на 14.04.2018 г.

Галерията съдържа 6 снимки.

Учителите от СУ „Гео Милев“ на екскурзия до Погановския манастир и Пирот на 14.04.2018 г.  

Още галерии | Вашият коментар

Прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

За учебната 2018/2019 година в СУ ,,Гео Милев ‘‘ се осъществява прием на ученици в първи клас в една паралелка от 26 ученици.

 • В първи клас се приемат деца, които в годината на записване имат навършени 7 години;
 • Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителя/настойника и при готовност за училище, удостоверена при условията и реда , определени от държавния образователен стандарт.
 • Записването на децата в първи клас става в определен срок с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от акта за раждане на детето.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление от родителя/ настойника по образец;
 2. Медицинско свидетелство на детето;
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
 4. Копие от акта за раждане на детето
 5. Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето издаден от общинската администрация

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  

     №              Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления от родителите за класиране на първи етап до 29.05.2018 г.вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране 01.06.2018г.
3. Подаване на заявления от родителите за класиране на втори етап до 27.06.2018 г.вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране 29.06.2018г.
5. Подаване на заявления от родителите за класиране на трети етап до 14.09.2018 г.вкл.

 

Публикувано в Прием | Вашият коментар

Прием на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година

План – прием след завършен седми клас

За учебната 2018/2019 година училището има утвърден план-прием по следните профили:

Профил: Хуманитарни науки

 • 1 Профилирана паралелка– 26 ученици
 • Срок на обучение – 5 години
 • Форми на обучение:   Дневна – 8-12 клас;

Балообразуващи оценки:

 • Удвоената оценка от изпита по БЕЛ
 • Удвоената оценка от изпита по Математика
 • Оценката от свидетелството за основно образование по БЕЛ
 • Оценката от свидетелството за основно образование по История и цивилизация

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

След завършен VII  клас

  №                                                        Вид дейност                Срок
1. Провеждане на тестове по :

 • Български език и литература
 • Математика
 

21.05.2018г.

23.05.2018г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете.      до 06.06.2018 г.вкл.
3. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 13.06.-19.07.2018 г.вкл.
4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10

от 01.09.2016 г.

20.06.-26.06.2018 г.вкл.
5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.    до 03.07.2018 г.вкл.
6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране. 04.07.-06.07.2018 г.вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.    до 12.07.2018 г.вкл.
8. Записване на приетите ученици на втори  етап на класиране 13.07.-17.07.2018 г.вкл.
9. Обявяване на записалите се ученици  и броя на незаетите места след втори етап на класиране.         19.07.2018г.
10. Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране. 20.07.-24.07.2018 г.вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.    до 26.07.2018 г.вкл.
12. Записване на приетите ученици на трети   етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г.вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране          02.08.2018 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора до 11.09.2018 г.вкл.
14. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.    до 14.09.2018 г.вкл.

Работно време от  8.00  до 15.30 ч.

Публикувано в Прием | Вашият коментар

Възстановка на Освобождението на България

Галерията съдържа 51 снимки.

С възстановки на събития свързани с Освобождението на България от турско робство беше отбелязана 140-тата годишнина от паметната дата – 3 март. Източник: www.zapadno.com

Още галерии | Вашият коментар

Възстановка на Освобождението на България – Публикация в www.zapadno.com

Трънски ученици представиха възстановки на Освобождението на България, а кметът Цветислава Цветкова им подари тефтери с лика на Райна Княгиня – СНИМКИ

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Четенето e забавно, интересно и лесно!

Учениците от  III и  IV  клас участваха във викторината „Четенето-забавно, интересно и лесно“. Викторината имаше за цел да насърчи четенето при малките ученици.

Публикувано в Галерия, Новини | Вашият коментар