Месечен архив: октомври 2020

Графици

График СФО април 2021 год. График СФО януари 2021 год. График СФО ноември 2020 год. График класни и контролни 12 kл График класни и контролни 11 кл График класни и контролни 8- 10 кл График класни и контролни 5-7 kл … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Учебни планове

План за обучение при COVID-19 ––––––––––––––––––––––––––– Учебен план – 1-ви клас Учебен план – 2-ри клас  Учебен план – 3-ти клас Учебен план – 4-ти клас  Учебен план – 5-ти клас  Училищен учебен план – 6-ти а клас Училищен учебен … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Правилници

Правилник за дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън – 2020/2021 Стратегия за развитие 2020/2021 Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи 2020/2021 План за работа по БД ––––––––––––––––––––––––––––- Правилник за пропускателен режим на Средно … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Други

Други документи свързани с дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън. Мерки за повишаване на качеството на обучение Мерки за работа Програма за превенция ранното напускане 1-4 Информация за предлаганите административни услуги по електронен път от образователната институция/училището/ Етичен … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Преподаватели

Костадинка Крумова директор, преподавател – История и цивилизация k.krumova@sugeomilevtran.com Милена Владимирова  ЗДУД, преподавател – БЕЛ m.vladimirova@sugeomilevtran.com Милка Ваклинова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ m.vaklinova@sugeomilevtran.com Румяна Викторова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ r.viktorova@sugeomilevtran.com Елена Павлова … Има още

Публикувано в Екип | Вашият коментар

Възпитатели

Милка Цветанова възпитател – Учител ЦДО m.cvetanova@sugeomilevtran.com Катерина Старкова възпитател – Учител ЦДО k.starkova@sugeomilevtran.com Жана Димитрова възпитател – Учител ЦДО j.dimitrova@sugeomilevtran.com Ани Георгиева възпитател – Учител ЦДО a.georgieva@sugeomilevtran.com Елка Борисова възпитател – Учител ЦДО e.borisova@sugeomilevtran.com Елена Христова възпитател – Учител … Има още

Публикувано в Екип | Вашият коментар