Мисия на училището

ВИЗИЯ

Привлекателен образователно-възпитателен, културен, спортен и информационен център на местната общност.

МИСИЯ

Мисията на СУ „Гео Милев“ – гр. Трън, е да подпомага индивида в свободното му развитие и усъвършенстване на природните му заложби, на тяхната хармония и цялост, като го включва в различни по вид дейности и типове социални общности за постигане на държавните образователни изисквания в съответния етап/степен на училищно образование срещу минимализиране на ресурсите – финансови и човешки.

 

 

Последвайте ни или ни харесайте в социалните мрежи.
Публикувано в Училището. Постоянна връзка.