Месечен архив: октомври 2020

Графици

  График СФО-януари 2023 година График СФО март 2022 год. График СФО ноември 2021 год. График СФО април 2021 год. График СФО януари 2021 год. График СФО ноември 2020 год. График класни и контролни 12 kл График класни и контролни … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Учебни планове

Училищен учебен план-12клХП-20222023 Училищен учебен план-11клСХН-20222023 Училищен учебен план-10клПредпр.-20222023 Училищен учебен план-9клПредпр.-20222023 Училищен учебен план-8 кл.СХН20222023 Учебен план -VII клас20222023 Учебен план -VI клас 202220223 Учебен план -V клас 20222023 Учебен план -IVклас 2022202 Учебен план -IIIклас 20222023 Учебен план … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Правилници

Правилник за дейността на СУ „Гео Милев“- 2022-2023 Стратегия за развитие на училището 20222023 Правилник ЗБУТ20222023 Правилник за ВТР20222023 Правилник ЗБУТ20212022 Правилник за ВТР 2021/2022 Стратегия за развитие на училището 2021/2022 Правилник за дейността на СУ Гео Милев- 2021-2022 Правилник … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Други

Етичен кодекс Механизъм за противодействие на тормоза2022-2023 План за работа на Координационния съвет 2022-2023 План-БДП Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 20212022 година в условията на COVID-19 Мерки за повишаване на качеството на … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Възпитатели

Милка Цветанова възпитател – Учител ЦДО m.cvetanova@sugeomilevtran.com Катерина Старкова възпитател – Учител ЦДО k.starkova@sugeomilevtran.com Жана Димитрова възпитател – Учител ЦДО j.dimitrova@sugeomilevtran.com Ани Георгиева възпитател – Учител ЦДО a.georgieva@sugeomilevtran.com Елка Борисова възпитател – Учител ЦДО e.borisova@sugeomilevtran.com Елена Христова възпитател – Учител … Има още

Публикувано в Екип | Вашият коментар