Месечен архив: октомври 2020

Графици

ГРАФИК СФО- март 2024г ГРАФИК СФО януари-2024 График СФО ноември-2023 График СФО-януари 2023 година График СФО март 2022 год. График СФО ноември 2021 год. График СФО април 2021 год. График СФО януари 2021 год. График СФО ноември 2020 год. График … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Учебни планове

Училищен учебен план-12клСХН-20223024 Училищен учебен план-11клПредпр.-20232024 Училищен учебен план-10клПредпр.-20232024 Училищен учебен план-9кл.СХН-20232024 Училищен учебен план-8 кл.СХН20232024 Учебен план -VIIа клас20232024 Учебен план -VIа клас20232024 Учебен план -V клас 20232024 Учебен план -IVклас 20232024 Учебен план -III бклас 20232024 Учебен план … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Правилници

Годишен план Стратегия на СУ,,Гео Милев“-20232024 План стратегия-20232024 Правилник за дейността на  СУ- 2023-2024 Правилник за ВТР-20232024 г. Правилник за дейността на СУ „Гео Милев“- 2022-2023 Стратегия за развитие на училището 20222023 Правилник ЗБУТ20222023 Правилник за ВТР20222023 Правилник ЗБУТ20212022 Правилник … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Други

Правила за работа в компютърната зала Правила за в училищната мрежа и интернет Правила за превключване от присъствено обучение в ОРЕС Етичен кодекс на училищната общност Етичен кодекс Механизъм за противодействие на тормоза2022-2023 План за работа на Координационния съвет 2022-2023 … Има още

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Възпитатели

Милка Цветанова възпитател – Учител ЦДО m.cvetanova@sugeomilevtran.com Катерина Старкова възпитател – Учител ЦДО k.starkova@sugeomilevtran.com Жана Димитрова възпитател – Учител ЦДО j.dimitrova@sugeomilevtran.com Ани Георгиева възпитател – Учител ЦДО a.georgieva@sugeomilevtran.com Елка Борисова възпитател – Учител ЦДО e.borisova@sugeomilevtran.com Елена Христова възпитател – Учител … Има още

Публикувано в Екип | Вашият коментар