Педагогически съвет

Костадинка Крумова директор k.krumova@sugeomilevtran.com
Милена Владимирова  ЗДУД m.vladimirova@sugeomilevtran.com
Петър Гълъбов педаг.съветник p.galabov@sugeomilevtran.com
Милка Ваклинова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ m.vaklinova@sugeomilevtran.com
Румяна Викторова старши учител прогимназиален и гимназиален етап – БЕЛ r.viktorova@sugeomilevtran.com
Елена Павлова старши учител прогимназиален етап – Френски език e.pavlova@sugeomilevtran.com
Николай Иванов старши учител прогимназиален и гимназиален етап – История и цивилизация n.ivanov@sugeomilevtran.com
Сашка Иванова старши учител гимназиален етап – География и икономика s.ivanova@sugeomilevtran.com
Анелия Боянова старши учител гимназиален етап – Френски език a.boianova@sugeomilevtran.com
Валентина Василева учител прогимназиален етап – Биология и ЗО v.vasileva@sugeomilevtran.com
Димитър Димитров старши учител прогимназиален етап – ФВС d.dimitrov@sugeomilevtran.com
Павел Ничев старши учител гимназиален етап – ФВС p.nichev@sugeomilevtran.com
Ваня Иванова старши учител начален етап v.ivanova@sugeomilevtran.com
Лидия Петкова старши учител начален етап l.petkova@sugeomilevtran.com
Жана Димитрова старши учител начален етап j.dimitrova@sugeomilevtran.com
Ани Георгиева старши учител начален етап a.georgieva@sugeomilevtran.com
Анита Гълъбова старши учител начален етап a.galabova@sugeomilevtran.com
Милена Алексиева старши учител начален етап m.aleksieva@sugeomilevtran.com
Диана Гьорева учител прогимназиален и гимназиален етап – Химия и ООС d.gioreva@sugeomilevtran.com
Катерина Старкова възпитател k.starkova@sugeomilevtran.com
Емилия Георгиева възпитател e.georgieva@sugeomilevtran.com
Последвайте ни или ни харесайте в социалните мрежи.
Публикувано в Училището. Постоянна връзка.