Бюджет

Бюджет 2021

СУ „Гео Милев“ – Отчет за изпълнение на първото тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2021 – Първоначален план

Бюджет 2020

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие
СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2020 – Първоначален план

Бюджет 2019

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет на изпълнението за четвърто тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за второ тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2019 – Първоначален план

 

Бюджет 2018

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за трето тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Отчет за изпълнението за първо тримесечие

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2018 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2018 – Първоначален план

 

Бюджет 2017

СУ „Гео Милев“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Други дейности – Бюджет 2017 – Първоначален план

Проект „Твоят час“ – Бюджет 2017 – Първоначален план

Публикувано в Училището | Вашият коментар

график СФО април

Публикувано в . | Вашият коментар

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Правилник за преминаване в ОРЕС

Необходими документи

Декларация-ОРЕС

Заявление за преминаване в ОРЕС над 14 годишна възраст

Заявление за преминамане в ОРЕС до 14 годишна възраст

Публикувано в . | Вашият коментар

На 18.03.2021 учениците от начален етап на Средно училище „Гео Милев“ участваха в математическото състезание „Европейско кенгуру“.

Протоколи с резултати

Отговори

Публикувано в Постижения, Състезания | Вашият коментар

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020Г.

Публикувано в . | Вашият коментар

СУ „Гео Милев“ участва в „Образование за утрешния ден“ и „Подкрепа за успех“

Образование за утрешния ден

Проект Подкрепа за успех

––––––––––––––––––––––––––

Заявление и декларация за информирано съгласие

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занималня по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

Публикувано в Проекти | Вашият коментар

Анкета за мнението на родителите, свързана с организацията на учебния процес в епидемичната обстановка.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

Публикувано в . | Вашият коментар

Графици

График СФО април 2021 год.

График СФО януари 2021 год.

График СФО ноември 2020 год.

График класни и контролни 12 kл

График класни и контролни 11 кл

График класни и контролни 8- 10 кл

График класни и контролни 5-7 kл

График класни и контролни 1-4 kл

График консултации

График на учебното време за учебната 2020/2021г – на етапи

Дневен режим 2020/2021 на етапи в Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Учебни планове

План за обучение при COVID-19
–––––––––––––––––––––––––––
Учебен план – 1-ви клас

Учебен план – 2-ри клас

 Учебен план – 3-ти клас

Учебен план – 4-ти клас

 Учебен план – 5-ти клас

 Училищен учебен план – 6-ти а клас

Училищен учебен план – 6-ти б клас

Училищен учебен план – 7-ми клас

Училищен учебен план – 8-ми клас Предприемачество

Училищен учебен план – 9-ти клас СХН

Училищен учебен план – 10-ти клас ХП

Училищен учебен план – 11-ти клас ХП

Училищен учебен план – 11-ти клас профилирана

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Правилници

Правилник за дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън – 2020/2021

Стратегия за развитие 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи 2020/2021

План за работа по БД
––––––––––––––––––––––––––––-
Правилник за пропускателен режим на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Правилник за здравословни условия на труд на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Правилник за вътрешен трудов ред на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Публикувано в Документи | Вашият коментар